Värmlands Ardennerklubb

Värmlands Ardennerklubb

Rapport från årsmötet 2018

NyheterPosted by VAK 1 2018-08-01 11:53
Sammandrag av protokoll från årsmötet 2018.

Mötet inleddes med en go middag på Ulvsby herrgård, Sunne.
Det är Värmands ardennerklubb som bjuder medlemmarna på detta.

Sedan hölls en tyst minut för bortgångne Sven Olsson.

Styrelsen ser ut som följer för år 2018;

Ordförande; Peter Nilsson 0703185322
Vice ordförande; Knut Harju 0708516731
Kassör: IngaLill Strandberg 0738028978
Sekreterare: Carita Flod 0738290446
Ledamot: Lars-Ove Olsson
Suppleanter; Conny Bengtsson och Fredrik Johansson
Revisorer, per-Olof Johansson och Sven Persson.
Suppleant; Per-Anders Nilsson
Valberedning; Jan-Åke Persson,PiaStrandberg och Anders Bärjed.Medlemsavgiften är fortsatt 100 kr/år.

Under övriga frågor tog vi upp:

#Vi skulle vilja ha en egen logga med texten "Värmlands ardennerklubb" och tar gärna emot förslag på en sådan med en lämplig bild på en ardenner.
# Ett fölbidrag på 1500 kr lottas ut varje år till någon medlem som har fått ett ardennerföl.
"2017 års bidrag gick till Per-Anders Nilsson som hade det enda kända föl som föddes detta år.
Medlemmarna uppmanas att meddela till någon i styrelsen senast vid nyåret om de får föl 2018.
#Verksamhetsberättelsen lästes upp på årsmötet.Alla medlemmar uppmanas också att skriva eller ringa och berätta för någon i styrelsen om de deltar i "offentliga"evenemang med häst eller på annat sätt gör reklam för ardennerhästen och/eller klubben.
Detta vill vi ha med i verksamhetsberättelsen som också ligger till grund för ett verkamhetsbidrag som vi får från avelsföreningen för ardennerhästen.
#Vi pratade också om medlemsskap för de som inte är bosatta i värmland och beslutade att det är ok att bli medlem även om du har adress utanför värmland.
"Årets Lillerudsdagar är den 25 och 26 augusti.
Om du har en välkörd och lugn häst och vill vara med och köra eller kanske har möjlighet att vara med och hjälpa till "runt-om-kring" (biljettförsäljning,lastning av folk m.m) så tveka inte utan RING! till Carita 0738290446.
All hjälp är Välkommen och nödvändig.

Skicka gärna bilder eller texter om ni vill ha med det på hemsidan till ;
"caritaistrand@msn.com"

Tack för nu!
sekr. Carita Flod  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.